TÜRKÇE DİL BİLGİSİ

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Üzüntünün gerçek nedeni, zihnin karışıklığıdır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde içerik ve üslup bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Kimsesizlerin hayat mücadelesini akıcı bir anlatımla okurlarına sunar.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "C" Karanlık, ölümün bir parçası olduğundan dinlendiricidir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Yıldız mahallesi çocukluğumun geçtiği yerdir
Soru Açıklaması
5.
Gözlerini kısarak Ankara yoluna baktı. Bu cümlenin öge sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Zarf Tümleci - Dolaylı Tümleç - Yüklem
Soru Açıklaması
1
6.
Benliğimin bir başka parçası olan Akdeniz’den ayrılmak benim için çok acı oldu. Evet ( ) dostsuz ve Akdenizsiz, kendimden geriye ne kalıyordu ( ) Her zaman itiraf etmiştim: Yalnız kalınca ben bir işe yaramam. Birini ( ) bir şeyi mutlaka sevmeliyim ben, yoksa kendimi bir mısır tarlasında hasattan sonra unutulmuş, delik bir çanak gibi bomboş ve bir hiç hissederim.

Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" ( , ) ( ? ) ( , )
Soru Açıklaması
7.
“Pahalı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfattır?
Doğru Cevap: "D" Pahalı bir evde oturuyorum.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta ( . ) getirilemez?
Doğru Cevap: "A" Bugün eve geç mi geleceksin
Soru Açıklaması
9.
Toplumun aksayan yönlerine dikkat çekmeye çalışan yazar, değişik türdeki eserlerinde bunu başarılı bir şekilde dile getirmiştir.

Bu cümledeki altı çizili sözcük grubunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Özne
Soru Açıklaması
10.
Bu yaz yorgunum
Gittiğinden beri kuşlar penceremden
İçimde sararmış yaprakların bezginliği

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "A" Ünlü daralması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Yorum yaz