Taşeron İşçiye Kadro Düzenlemesi KHK ile Resmi Gazetede Yayınlandı.

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname 24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. Yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalışanları kapsayacak.

Taşeron işçilikten sürekli işçi kadrosuna geçebilme imkanı 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak. Bu tarihte, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan sigortalı işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınacak.

696 sayılı KHK’ye göre taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek. Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine ilişkin yapılacak sınavı her kurum kendi bünyesinde yapacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

KHK’ye göre taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmaması gerekiyor.
KHK (Kanun Hükmünde Kararname) Nedir ?

OHAL KHK’sı “olağanüstü hâlin geçerli olduğu dönem içerisinde” ve “yurdun tamamında” geçerli olacaktır. O halde olağanüstü hal sona erdiğinde ne olacaktır? Anayasa Mahkemesi aslında kararında bu soruya “karşıt kavram (mefhumu muhalif)” kanıtı yoluyla cevap vermiştir. OHAL KHK’sının “olağanüstü halin geçerli olduğu dönem içerisinde geçerli olmak üzere çıkarıldığı” saptandığına göre olağanüstü halin sona ermesinden sonra geçersiz olacağı saptanmaktadır.

KHK bir kanun değildir. KHK; yürütme organı Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu ile alınır. KHK kanun haline gelmez, kanun sayılmaz, yalnızca kanun gücünde kabul edilir, Meclis tarafından KHK’nın onaylanması veya uygun bulunması da o KHK’yı kanun haline dönüştürmez.

Sonuç olarak; Taşeron İşçiler Kanun kapsamında değil KHK ile kadrolu olacak. YURT Sendikaları olarak, Yapılacak düzenlemenin bu eksiklikler giderilerek değiştirilme talebimizi yeniden dile getiriyoruz. Yapılacak düzenlemenin tüm tarafların katkılarıyla, olabildiğince şeffaf bir biçimde, kamuoyunun gözü önünde, Olağanüstü Hal Rejimi etkisinden uzak ve Meclis’te ele alınmasını istiyoruz.

 

05 Aralık 2017

Tufan GÜL

Yorum yaz