Örnek Test

1.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir?
Doğru Cevap: "C" Cumhurbaşkanınca
Soru Açıklaması
2.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre adaylık devresi içinde veya sonunda, 56'ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) kaç yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar?
Doğru Cevap: "B" İki yıl
Soru Açıklaması
3.
I-Temel Eğitim
II-Uzaktan Eğitim
III-Hazırlayıcı Eğitim

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aday memurlara yukarıdaki eğitimlerden hangisi ya da hangileri aynı kurumda yapılır?
Doğru Cevap: "B" I-III
Soru Açıklaması
4.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin kurulu, soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren kaç gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir?
Doğru Cevap: "A" Otuz gün
Soru Açıklaması
5.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin cezalarına karşı aşağıdakilerden hangisine başvurulabilir?
Doğru Cevap: "D" İdari Yargı
Soru Açıklaması
1
6.
657 sayılı Devlet memurları kanununa göre “yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak” aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?
Doğru Cevap: "E" Devlet memurluğundan çıkarma
Soru Açıklaması
7.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde devlet memurluğundan çekilme şartlarına aykırı hareketler ne kadar süre devlet memurluğuna alınmazlar?
Doğru Cevap: "A" Hiçbir surette Devlet memurluğuna alınamazlar.
Soru Açıklaması
8.
657 sayılı Devlet memurları kanununa göre “kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek” aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?
Doğru Cevap: "A" Uyarma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Yorum yaz