Okunması gereken 100 Kitap

Kitaplığınızda mutlaka bulunması ve mutlaka okunması gereken kitap tavsiye listem

1. Nutuk – Mustafa Kemal Atatürk
Milli mücadele dönemini konu edinen ve milli mücadele döneminden sonra yaşanan süreçleri ele almaktadır. Aynı zamanda milli mücadeleden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunu ve kuruluşta nelerin yaşandığını Türkiye’nin kuruluş sürecini detaylı olarak ele alan bir kitaptır.

2. Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali
Romanda aşk, yalnızlık ve yabancılaşma temaları ağır basar. Genel olarak bir aşk romanı olarak görülse de aslında psikolojik tahliller eşliğinde bir insanın içinde yaşadığı topluma yabancılaşması ve yalnızlaşarak kendi kabuğuna çekilmesi romanda vurgulanır.

3. İçimizdeki Şeytan – Sabahattin Ali
Otobiyografik roman niteliği taşıyor. Okuyucu karakterleri tanıyormuş gibi hissediyor ve anlatılan olaylarla günlük hayatta sıklıkla karşılaştığını fark ediyor. Roman, 1930 yılının sonlarında ve İstanbul’da geçiyor

4. Suç ve Ceza – Fyodor Dostoyevski
Romanda, parası için bir tefeci kadını öldürmeyi tasarlayan, Saint Petersburg’da yaşayan fakir bir öğrenci olan Rodion Romanoviç Raskolnikov’un manevi ıstırabı, pişmanlığı ve ahlaki ikilemlerine odaklanır. Aklın, inancın ve eylemlerin vicdan ile muhakemesini tüm çıplaklığıyla yansıtan eser, sizi hem suçlu hem yargıç olduğunuz 705 sayfalık bir soruşturmanın içine çekiyor.

5. Sefiller – Victor Hugo
On dokuz yıl kürek mahkumluğu yapan Jean Valjean, hapisten çıktıktan sonra eski yaşamına dönmemek üzere ne kadar çabalasa da toplum tarafından dışlanıyor ve zorlu zamanlar geçiriyor. Ona tek iyi davranan ve evinin kapılarını açan psikopos oluyor.

6. Fareler ve İnsanlar – John Steinbeck
insan olmanın doğasını ve bireyin evrende kendini konumlandırma çabasını açıklamaya çalışır. Steinbeck bu yolla, birçok temaya değinir: hayaller, yalnızlık, zenginliğin zulmü getirmesi, güçsüzlük ve geleceğe güvenle bakamama ya da kadercilik.

7. Cesur Yeni Dünya – Aldous Huxley
Eserde anlatılan dünya düzeninde “maddiyat ve tüketim” yüceltilirken, “insan” bu düzende sadece bir ürün olarak yer buluyor. Romanda, tıpkı Avrupa tarihindeki Dokuz Yıl Savaşı gibi bir savaş dönemi oluyor. Sonrasında yaşanan ekonomik darboğazdan sonra ise Cesur Yeni Dünya olarak adlandırılan bir düzen kuruluyor.

8. Küçük Prens – Antoine de Saint-Exupéry
Küçük Prens, kendi galaksisinde, kendi dünyasında tek bir gül ile yaşayan bir Küçük Prens’in başka galaksileri gezmek için tek gülünü tek başına bırakıp yolculuk yapmasını anlatır. Ancak bu yolculuk esnasında vurgulamak istediği şey ‘büyümek’tir.

9. Sineklerin Tanrısı – William Golding
Sineklerin Tanrısı, Liderlik savaşının insanların doğal yapısında olduğunu ve bunu kazanmak için de dost kazanma ve düşman kaybetme (gerekirse yok etme) yöntemlerini uygulamasını gösteren bir roman.

10. Aşk ve Gurur – Jane Austen
Fitzwilliam Darcy adlı varlıklı bir adam ile orta sınıf bir ailenin kızı olan Elizabeth Bennett’ın arasındaki çekişmeli aşkı konu alıyor. Birbirine tamamen zıt olan bu iki karakterin en büyük ortak yanlarını ise birbirlerine karşı gururlu ve önyargılı tutumları oluşturuyor.

11. Don Kişot – Miguel de Cervantes Saavedra
Don Kişot ve Sancho’nun macera dolu yolculuğudur. Ana fikir ise sınıf ve değer arasındaki ayrımdır. Yazarın yaşadığı dönemde bunu ele almak radikal bir fikirdi. Don Kişot, aristokratların genel görüşüne yani saygın ve asil oldukları yargısına saldırır.

12. Savaş ve Barış – Lev Nikolayeviç Tolstoy
Napolyon döneminde gecen Rusya ve Fransa arasındakı çekismeli savaşı anlatmasının yanında saray hayatı ve saray insanlarının bulundukları konumlardan nasıl değişikliğe uğradıgı da anlatılmaktadır.

13. Hamlet – William Shakespeare
Danimarka’da geçen oyunda Prens Hamlet’in, kral olan babasını öldürdükten sonra tahta geçen ve annesi Gertrude ile evlenen amcası Claudius’tan nasıl intikam aldığını anlatır.

14. Notre Dame’ın Kamburu – Victor Hugo
Toplumun yaşadığı sefalet dönemini anlatmaktadır. Notre Dame’ın Kamburu kitabının ana fikri ise her toplumda kuşak farklılıkları olabilir. Sosyal alanda bu tarz farklılıklar da olsa da aslında her insan eşittir.

15. Simyacı – Paulo Coelho
Santiago adındaki Endülüslü bir çobanın İspanya’dan başlayıp Mısır’da sona eren yolculuğunu konu ediniyor. Gördüğü bir rüya üzerine sahip olduğu her şeyi ardında bırakan Santiago’nun bu serüveni, onu düşlerine kavuşturduğu kadar hayatın hakikatine de ulaştırıyor.

16. Yüzüklerin Efendisi Serisi – J.R.R. Tolkien
Bir açıdan bakarsanız bir fantezi romanı, başka bir açıdan baktığınızda, insanlık durumu, sorumluluk, iktidar ve savaş üzerine bir roman. Bir yolculuk, bir büyüme öyküsü; fedakârlık ve dostluk üzerine, hırs ve ihanet üzerine bir roman.

17. Harry Potter Serisi – J. K. Rowling
Ana hikâye Harry’nin karanlık bir büyücü olan Lord Voldemort’un ölümsüz olmayı, Sihir Bakanlığı olarak bilinen büyücü yönetim kurulunu devirmeyi ve tüm büyücüleri ve Muggle’ları (büyülü olmayan insanlar) boyun eğdirmeye çalışması ve buna karşı bir hayat mücadelesi vermesidir.

18. Zübük – Aziz Nesin
Bir kasabada çevresinin saflığından yararlanarak belediye başkanlığına, ardından milletvekilliğine yükselen açıkgöz Zübükzade İbrahim Bey’in serüvenlerinin anlatıldığı roman gülmece türünün başarılı örneklerindendir.

19. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa’
Kaleme aldığı her yapıtında toplumu, insanı ve insana ait her durumu kusursuzca tasvir etmeyi başarmış Türk edebiyatının en önemli kalemlerinden biri olan Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı romanıyla olduğu kadar Fatih Harbiye eseriyle de çok bilinen ve sevilen bir klasik yazarı.

20. İnce Memed – Yaşar Kemal
Yaşar Kemal’in 1955 ile 1987 arasında yazdığı ve dört ciltten oluşan roman serisidir. Serinin konusu Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında geçer. Anadolu halkının geri kalmışlığı, cahil bırakılmışlığı, köy hayatının sefaleti ve ağaların tüm yöreye tamamen hakim olması üzerine bu duruma karşı bir isyan öyküsüdür.

21. Devlet Ana – Kemal Tahir
Çok tartışılan yazar Kemal Tahir’in en önemli romanı kabul edilen ‘Devlet Ana’, 1968 yılında TDK Ödülü kazanmıştır. Tarihî bir roman olan ‘Devlet Ana’, tezli bir roman olması hasebiyle eleştiriler de almıştır. Fakat her ne olursa olsun Türk edebiyatında ciddi iz bırakmış, tartışılan, önemli bir yapıttır

22. Kuyucaklı Yusuf – Sabahattin Ali
Sabahattin Ali’nin romanında kasaba ve köy gerçekliği; bir bireyin iç dünyası, yalnızlığı ve değerleri üzerinden anlatılmaktadır. Kasaba hayatında eşraf ve bürokrasinin kurduğu adaletsiz düzene yönelik eleştiriler getirilir. Eser, Türk edebiyatındaki başkaldırı ve eşkıya romanlarının öncüsü kabul edilmektedir. Eser bir üçlemenin parçası olarak düşünülse de yazarın erken ölümü sebebiyle maalesef gerçekleşmemiştir…

23. Aşk-ı Memnu – Halid Ziya Uşaklıgil
Osmanlı seçkin sınıfı arasındaki aşk ilişkilerini ve toplumsal ilişkileri konu edinir. Yapıt daha önce de Halit Refiğ yönetiminde diziye uyarlandı ve 1975 yılında TRT’de altı bölüm olarak yayınlandı. Bu uyarlamada yeni versiyonun aksine, esas olarak romana sadık kalınmıştır. ‘Aşk-ı Memnu’ tüm bunların dışında Türk edebiyatı tarihinde çok önemli bir eser olarak önemini korumaktadır.

24. Acımak – Reşat Nuri Gültekin
Küçük yaşta gördüğü kötü muameleler sonucunda acıma duygusunu kaybeden bir öğretmenin hayatı, babasının ölümüyle değişir. Babasının vefatından sonra babasının günlüğü eline geçer ve okumaya başlar. Bu günlük sayesinde babası ve hayatı hakkındaki gerçekleri öğrenmeye başlar.

25. Sinekli Bakkal – Halide Edip Adıvar
Sinekli Bakkal mahallesinde bakkallık yapan Karagözcü Kız Tevfik’in imamın kızıyla evlenişi, karısıyla geçinemeyip ayrılışı ve karısının taklidini yaptığı için İstanbul’dan sürülüşü, kızları Rabia’nın imam dedesince yetiştirilip ünlü bir hafız oluşu, sürgünden dönen babasıyla yaşamaya başlaması .

26. Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Ahmet Celal ismindeki karakter bir paşanın oğludur. Yedek subay olarak I. Dünya Savaşı’na katılıyor ve savaş sırasında kolunu kaybediyor. Bunun yaratmış olduğu psikolojik baskıyı üzerinden atamayan Ahmet Celal, kendini oldukça bitik hissediyor. İstanbul’a İngilizlerin girmesi üzerine oraya geri dönemiyor ve emir eri Mehmet Ali’nin daveti üzerine Orta Anadolu’nun Porsuk Çayı kıyısındaki köyüne yerleşiyor.

27. Vatan Yahut Silistre – Namık Kemal
Namık Kemal için tiyatro, halka doğrudan ulaşabilmesi bakımından oldukça önemli bir türdür. Vatan yahut Silistre oyununda da vatan sevgisini türlü duygularla çarpıştırıp nihayet hepsinden üstün çıkararak halka vatan fikrini ve sevgisini aşılamak ister. Kırım Savaşı’nın yaşandığı yıllarda Zekiye ve İslam Bey arasında yeni başlayan aşk, İslam Bey’in cepheye gitmesiyle beklenmedik bir hal alır.

28. Kaşağı – Ömer Seyfettin
Ömer ve kardeşi Hasan, çocukluklarını büyük bir çiftlikte geçirmişlerdi. Küçük Ömer ve Hasan, en çok atlarla oynamayı, özellikle de onları tımar etmeyi seviyorlardı. Bunun için İstanbul’dan özel getirtilen KAŞAĞI’yı kullanıyorlardı. Ama bir gün Küçük Ömer, çocukluk heyecanıyla KAŞAĞI’yı kırar ve suçu kardeşi Hasan’a atar. Babası bu olaydan sonra Hasan’a çok kızar.

28. Son Kuşlar – Sait Faik Abasıyanık
Adada yaşayan insanların kurduğu tuzaklar ve kuş avcıları yüzünden adaya artık kuşların gelmemeye başlaması, doğaya ve hayata renk katan kuşların ada ve civarında görülememeye başlamasında kaynaklanan üzüntü ele alınmıştır.

29. Safahat – Mehmet Akif Ersoy
İçerdiği şiirlerin konusu dönemin sosyal sorunları, tarihi ve dini konularıdır. Kelime olarak “Hayatın değişik yüzleri, görünümleri” anlamına gelen Safahat, yedi kitabın da ortak adı olmuştur ancak şairin sadece 1911 yılında yayınlanan ilk şiir kitabı yayımlandığında sırf “Safahat” adını taşımıştır.

30. Şu Çılgın Türkler – Turgut Özakman
Dünyadaki en meşru, en ahlaklı, en haklı, en kutsal savaşlardan birinin, emperyalizme karşı verilmiş ve kazanılmış ilk kurtuluş savaşının, bir millileşme ihtilalinin romanıdır.Cumhuriyetimize karşı yapılan saldırıların en yoğun olduğu şu günlerde, cumhuriyetin kılık değiştire değiştire gelen emperyalizme rağmen nasıl kazanıldığının eşsiz öyküsü.

31. Diriliş – Çanakkale 1915 – Turgut Özakman
Kurtuluş Savaşı’nın taç kapısı, girişi olan Çanakkale Savaşının destanı…Tarihin en eski milletlerinden birinin dirilişi… Ateşten geçerek, kan içinde, bir daha uyumamak, benliğini unutmamak, kandırılmamak, sömürülmemek, ezilmemek, ölmemek üzere çığlık çığlığa dirilişi…Çanakkale Savaşı hiç böyle yazılmadı.

32. Cumhuriyet – Türk Mucizesi – Turgut Özakman
Cumhuriyet, Türkiye Üçlemesi’nin üçüncü kitabıdır (birincisi Diriliş, ikincisi Şu Çılgın Türkler). Objektif bilim insanları Milli Mücadele ile başlayıp Cumhuriyet’le süren bu dönemi Türk Mucizesi diye adlandırıyorlar. Kitapta, Büyük Zafer’den Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadarki olaylar yer alıyor. Bir yanda cumhuriyetçiler var, öte yanda bu daha iyi, daha insanca, daha onurlu düzeni istemeyenler. Ders ve ibret verici, uyarıcı bir dönem.

33. Gazi Mustafa Kemal Atatürk – İlber Ortaylı
Tarihin akışını değiştiren, ona mührünü vuran veya büyük tehlikelere mâni olan liderlere her memlekette rastlamak mümkün değildir. Atatürk dünya tarihinin nadiren gördüğü bir dehadır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, hiçbir mağlup milletin direniş göstermediği zamanda siviller ve askerlerle dünyaya meydan okumuştur.”

34. Yakın Tarihin Gerçekleri – İlber Ortaylı
Osmanlı’nın çöküşünün nedenlerini, milliyetçilik akımlarını, Trablusgarp Harbi’ni, Balkan Harbi’ni, Birinci Dünya Harbi’ni, küllerinden doğan bir cumhuriyet kuran Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaşlarını, Türk siyasal hayatında demokrasiye geçiş çabalarını, Demokrat Parti’nin iktidarda olduğu yılları ve 1965 yılına doğru giden gelişmeleri, Ortadoğu’nun tarihini, Krallıkların yükselişini ve çöküşünü, baskıcı liderler ve oğullarını Türk tarihçiliğinin kılavuz ismi İlber Ortaylı’nın derin analizleriyle soluk soluğa okumak için benzersiz bir davet…

34. —– – —-

Yorum yaz