MEB Görevde Yükselme Sınavı Kılavuzu yayınlandı

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atama yapılacaktır.

[hurrytimer id=”1909″]

ONLİNE SORU BANKASI İÇİN TIKLAYINIZ

EĞİTİM SUNULARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

YAZILI SINAVINDA UYGULANACAK TESTLER
Sınavda, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre, konu başlıkları ile ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir. Adaylara toplam 60 adet (5) şıklı çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır

Şube müdürü kadrosuna atanacaklarda aranacak şartlar:
1. En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak (18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer
şartlara sahip oldukları takdirde dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara tanınmış haklardan yararlanırlar.)
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak. Lisans mezunlarının 10 hizmet yılını, 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı
tarih itibarıyla iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim mezunlarının 12 hizmet yılını tamamlayanlar başvuruda bulunabilir.
3. Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı
veya toplamda üç; mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı, tekniker, şef veya sayman kadrosunda üç; öğretmen kadrosunda dört ya da bu alt
bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.
4. Üçüncü maddede belirtilen unvanlarda geçirilen sürelerin en az 6 (altı) ayını Bakanlığımızdageçirmiş olmak.
5. Son iki yıl Bakanlıkta görev yapmış olmak.

Şef kadrosuna atanacaklarda aranacak şartlar:
1. En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.
3. Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak.
4. Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak.
5. Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.
6. Bulunduğu görev unvanı veya aynı düzeydeki görevlerde geçirilen sürelerin en az 6 (altı) ayını Bakanlığımızda geçirmiş olmak.

Sayman kadrosuna atanacaklarda aranacak şartlar:
1. Dört yıllık fakültelerin kamu yönetimi, iktisat, işletme, muhasebe veya maliye bölümlerinden
mezun olmak.
2. Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak.
3. Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

Memur kadrosuna atanacaklarda aranacak şartlar:
1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
2. Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak.
3. Bulunduğu görev unvanı veya aynı düzeydeki görevlerde geçirilen sürelerin en az 6 (altı) ayını Bakanlığımızda geçirmiş olmak

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Sınavı Kılavuzu İçin Tıklayınız.

Yorum yaz