MEB ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MEB ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
1.

"iki aydan az olmamak kaydıyla "


MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre; Yukarıda yapılan açıklama hangi eğitim programın toplam süresini belirtmektedir?

Doğru Cevap: "D" Staj (Uygulamalı) Eğitim
Soru Açıklaması
2.

"on günden az, iki aydan çok olamaz"


MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre; Yukarıda yapılan açıklama hangi eğitim programın toplam süresini belirtmektedir?

Doğru Cevap: "C" Temel Eğitim
Soru Açıklaması
3.

Hangisi Aday memurların yetiştirilmesinde uygulanan hizmet içi eğitim programlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Rehberlik Eğitim Programı
Soru Açıklaması
4.

Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre; bir öğretmenin adaylığı sırasında alması gereken eğitimler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Temel Eğitim - Hazırlayıcı Eğitim-Uygulamalı Eğitim
Soru Açıklaması
5.

Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre; Aday memurlar uygulamalı eğitimlerini nerede yapmaları gerekir?

Doğru Cevap: "D" Atandıkları okul ve kurumda
Soru Açıklaması
1
6.

MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre; Temel ve hazırlayıcı eğitim sonunda yapılan sınavda bir adayın başarılı sayılabilmesi için en az alması gereken puan hangisidir?

Doğru Cevap: "C" 60
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması

MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre; Merkezî Eğitim Yönetme Kurulu  toplam  kaç kişiden oluşur?

8.

Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesini dolduracak amirlerin, memur ile birlikte en az ne kadar süre birlikle çalışmaları zorunludur?

Doğru Cevap: "B" 6 ay
Soru Açıklaması
9.

MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre aday memurların atandıkları görev ve öğrenim durumları dikkate alınarak aşağıdaki konulardan hangisine yer verilmemiştir?

Doğru Cevap: "C" Tabiat Bilgisi
Soru Açıklaması
10.

"iki aydan az olmamak kaydıyla "


MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre; Yukarıda yapılan açıklama hangi eğitim programın toplam süresini belirtmektedir?

Doğru Cevap: "D" Staj (Uygulamalı) Eğitim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Yorum yaz