Danıştay Kararı İle Öğrenci Andı Yeniden Okunacak…

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak “öğrenci andı” başlıklı 12. madde 2013 yılında yürürlükten kaldırılmıştı.

Danıştay 8. Dairesi, okullarda öğrenci andının okunması uygulamasını kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulması istemini oy çokluğuyla reddetti.

Andımızın kaldırılması konusunda olumlu ya da olumsuz görüşler, bakış açısı olanlar olabilir.

Andımızda ki “Ne Mutlu Türküm Diyene” ‘deki Türk’ü etnik algılayanlar var. Atatürk’ün milliyetçilik tanımına göre: “bir insan topluluğunun millet sayılabilmesi için zengin bir hatıra mirasına, birlikte yaşamak hususunda ortak istekte samimi olmaya, sahip olunan mirasın korunmasını birlikte sürdürebilmek konusunda iradelerin ortak bulunmasına, gelecekte gerçekleştirilecek programın aynı olmasına, birlikte sevinmiş, birlikte aynı ümitleri beslemiş olmaya ihtiyaç vardır, işte bu ana şartları taşıyan bir insan topluluğu millettir.” Demektedir.

Andımızı ırkçı bulanlar var ama tamamen meseleye nasıl baktığımıza bağlı olduğunu düşünüyorum. Öğrencilere vatan-millet sevgisini aşılamak da ne gibi bir sakınca var?  Avrupa’da insanlar bize göre çok daha fazla ülkelerine bağlılar ve altını çiziyorum bu ırkçılık değil.

Danıştay andımızı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. 5 yıl aradan sonra artık okullarımızda tekrar okutulması temennisi ile “Ne Mutlu Türküm Diyene

Tufan GÜL
20 Ekim 2018

ANDIMIZIN HİKAYESİ

1933 yılının 23 Nisan Çocuk Bayramı idi O, heyecanla Çankaya köşküne geldiği vakit, Atatürk’ ün yanında bana bir kâğıt uzattı ve şunları anlatmaya başladı ‘ Sabahleyin ilk bayramlaşmayı kızlarımla yaptım Onlara bir şeyler söylemek istediğim vakit, bir and meydana çıktı İşte Cumhuriyetimizin 23 Nisan çocuklarına armağanı’ dedi:

Türküm, doğruyum, çalışkanım Yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir Varlığım Türk varlığına armağan olsun

Bu sözler, Türk çocukları tarafından o yıldan beri tekrarlanmaktadır Vatanperver Dr Reşit Galip, evvelâ bir baba olarak bu hisleri duymuş; sonra da Millî Eğitim Bakanı olarak okul çocuklarına bu andı içirmişti”

Türküm, doğruyum, çalışkanım.
Yasam; küçüklerimi korumak,
büyüklerimi saymak,
yurdumu, özümden çok sevmektir.
Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.

Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.” Şeklindeki metin 1933 tarihli metin oldu.18 Mayıs 1933 tarih ve 1749/42 sayılı genelge ile yürürlüğe girmiştir.

“Öğrenci Andı”nın günümüzde söylenmekte olan metni, Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinin Ekim 1997 tarih 2481 sayısında yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10. Maddesiyle belirlenmiştir. En son hali şu şekildedir.

Türküm, doğruyum, çalışkanım.
İlkem; küçüklerimi korumak,
büyüklerimi saymak,
yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.
Ey büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, hiç durmadan yürüyeceğime and içerim.
Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.
Ne mutlu Türküm diyene!

Yorum yaz