ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
1.
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra işgalci devletlere karşı bir tepki olarak ortaya çıkan direniş ruhuna ve gücüne ne denir?
Doğru Cevap: "D" Kuvay-ı Milliye
Soru Açıklaması
Kuvâ-yi Milliye, Anadolu'nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan bir millî direniş örgütüne verilen isimdir.
2.
Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasında rol oynayan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İngiltere
Soru Açıklaması
3.
Atatürk’ün gelecekte olabilecek olayları doğru tahmin etmesi, onun hangi yönünü yansıtır?
Doğru Cevap: "D" İleri görüşlülüğünü
Soru Açıklaması
4.
Toplanış şekli ve amacı bakımından bölgesel nitelik taşımasına rağmen alınan kararlar yönünden millî bir nitelik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Erzurum Kongresi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi tarımı geliştirmek amacıyla yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Aşar vergisinin kaldırılması
Soru Açıklaması
1
6.
Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen Misakımilli'de, halkoyuna başvurulması uygun görülen yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Trabzon
Soru Açıklaması
7.
I-Amasya Genelgesi
II-Erzurum Kongresi
III-Amasya Protokolü

Kurtuluş Savaşı Kongreler Döneminde yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinde İstanbul Hükümeti'ne karşı bir tepki söz konusudur?
Doğru Cevap: "D" I-II
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "D" İlk kez İstanbul ve Boğazların yönetiminin TBMM'ye verilmesi
Soru Açıklaması
9.
Kurtuluş Savaşı yıllarında kapitülasyonlara karşı ilk büyük tepki aşağıdakilerden hangisiyle verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Misak-ı Milli
Soru Açıklaması
10.
TBMM'nin ulusal olduğunun kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" Azınlıklara yer vermemiştir.
Soru Açıklaması
11.
Cumhuriyet Halk Partisine karşı kurulan ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
Soru Açıklaması
12.
Saltanatın kaldırılmasının, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkisi olmadığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Devletçilik
Soru Açıklaması
13.
I. Balkan savaşı tehlikesi
II. Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya verildi.
III. Atina Antlaşması(1913): Kavala şehri ve Girit adası kesin olarak Yunanistan'a verildi.
IV. On iki ada geçici olarak Balkan savaşından sonra alınmak üzere İtalya'ya bırakıldı.

yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Uşi (Ouchy) Antlaşmasının sonuçlarındandır?
Doğru Cevap: "C" Yalnız II ve III
Soru Açıklaması
14.
Osmanlıcılık fikrini destekleyen ve 1869 tarihinde kurulan ....... Cemiyet aşağıdakilerden hangisidir.?
Doğru Cevap: "D" Genç Osmanlılar
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşının Sonuçlarından değildir.?
Doğru Cevap: "E" Kapitülasyonlar ve dış borçlar sebebiyle İngilizlerin ve Fransızların baskılarının daha da artması,
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devleti’nin kendi topraklarında savaştığı cephelerden değildir.?
Doğru Cevap: "E" Yunanistan cephesi
Soru Açıklaması
17.
Kût'ül-Amâre zaferi hangi cephede kazanılmıştır.?
Doğru Cevap: "B" Irak Cephesi
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı devleti’nin I. Dünya Savaşından ayrılması ile hangi antlaşması yapılmıştır.?
Doğru Cevap: "B" Mondros Ateşkes Antlaşması
Soru Açıklaması
19.
I. Karadeniz ve çevresindeki asayiş ve güvenliği sağlamak
II. Türk halkına silah yardımı eden kurumları kuruluşları kapatmak
III. “geldikleri gibi giderler” sözünü bu esnada kullanılmıştır.

yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Mustafa Kemal’in Samsun’daki Yetki  ve Görevleri arasında yer verilmiştir.?
Doğru Cevap: "D" Yalnız I ve II
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Ulusal bilinci uyandırmaya yönelik ilk belge niteliği taşır.?
Doğru Cevap: "D" Havza Genelgesi
Soru Açıklaması
21.
Kütahya – Eskişehir Muharebeleri ne zaman yapılmıştır.?
Doğru Cevap: "A" 10 – 24 Temmuz 1921
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi'nde alınan başlıca kararlardan değildir.?
Doğru Cevap: "E" Laik, demokratik rejimi değiştirmeye yönelik yapılmıştır.
Soru Açıklaması
23.
1934 Balkan Antantına katılan devletlerdendir.?
Doğru Cevap: "A" Romanya
Soru Açıklaması
24.
Meşrutiyeti ilan etmesi koşuluyla hangi Padişah tahta çıkarılmıştır.?
Doğru Cevap: "C" II.Abdülhamit
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

"ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ" için 2 Yorum

 1. Avatar
  Sakine
  9 Ekim 2023, 11:41 am

  Sorular konuyu pekiştirmemi sağladı.

  Yanıtla
 2. Avatar
  Sakine
  9 Ekim 2023, 11:42 am

  Sorular konuyu pekiştirmemi sağladı.teşekkürler

  Yanıtla

Yorum yaz