4982 BİLGİ EDİNME KANUNU

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU SORULARI
1.Bilgi Edinme Kanunu’na göre istenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra kimin bilgisine sunulur?


Doğru Cevap: "C" Başvuranın
Soru Açıklaması
2.Bilgi Edinme Kanunu’na göre Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde Kurula itiraz edebilir?


Doğru Cevap: "C" Onbeş
Soru Açıklaması
3.Bilgi Edinme Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere  kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını gösterir bir rapor hazırlayarak bu raporları her yıl hangi ayın sonuna kadar bilgi edinme değerlendirme kuruluna gönderirler?


Doğru Cevap: "E" Şubat
Soru Açıklaması
4.Bilgi Edinme Kanunu kapsamında bilgi edinme hakkını kullanarak kurum ve kuruluşlara başvuran gerçek ve tüzel kişileri ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir?


Doğru Cevap: "C" Başvuru Sahibi
Soru Açıklaması
5.Bilgi Edinme Kanunu’na göre kurula itiraz, başvuru sahibinin nereye başvurma süresini durdurur?


Doğru Cevap: "C" İdari yargıya
Soru Açıklaması
1
6.Bilgi Edinme Kanunu’na göre bilgi edinme değerlendirme kurulunu ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir?


Doğru Cevap: "A" Kurul
Soru Açıklaması
7.Bilgi Edinme Kanunu’na göre bilgi edinme başvurusu aşağıdakilerden hangisine yapılır?


Doğru Cevap: "D" İstenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa
Soru Açıklaması
8.Bilgi Edinme Kanunu’na göre bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kaç ay içinde kamuoyuna açıklanır?


Doğru Cevap: "B" İki
Soru Açıklaması
9.Bilgi Edinme Kanunu’nunun uygulanması ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesine ilişkin yönetmelik aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur?


Doğru Cevap: "A" Cumhurbaşkanlığı
Soru Açıklaması
10.Bilgi Edinme Kanunu’na göre Türkiye'de ikâmet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla hangi ilke çerçevesinde bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar?


Doğru Cevap: "A" Karşılıklılık ilkesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

"4982 BİLGİ EDİNME KANUNU" için 1 Yorum

  1. Avatar
    aaa
    20 Ocak 2024, 7:06 pm

    şkler

    Yanıtla

Yorum yaz