Çocuk Olmak…

Çocuk Olmak…

Yanından geçerken gördüm; ne kadar küçük geldi.. çocukken top oynadığımız yer, koş koş bitmezdi, şimdi büyüdükçe dar gel...