Yetkili sendikanın yüzdelik oyunları

Yetkili sendika ve küçük ortağı kendilerine vaat edilen 400 TL’ yi görünce bir anda üyelerinin haklarını unutup, sendika kasasını düşünerek memurun hakkını aramaktan vazgeçtiler. Yüzde birin altında kalan sendika üyelerinin de kendilerine üye olacaklarının hesabını yaptılar. Masaya otururken Memura söz verdikleri “bayram ikramiyesi, seyyanen zam, refah payı, 3600 ek gösterge” vb. konuları söz konusu bile yapmadan sefalet ve yoksulluk sözleşmesine imza attılar. Yüzde birlik bu şart 215 sendika, 2 milyon sendika üyesinin kazanımlarının ellerinden alınması anlamına gelmekle birlikte; sendika üyeliği özgürlüğüne, sendika hakkına yapılan açık bir darbedir” GÜL; Merdiven üstünde olup memurun hakkını gasp etmektense, merdiven altında şerefli bir duruşu yeğlerim.

Yetkili sendika hükümetin tüm kamu çalışanlarına ve emeklilere vermeyi kabul ettiği 100 TL yerine, sendika aidatını esas alan 400 TL’yi kabul ederek, memur ve emekliyi 100 TL den, yüzde bir barajını kabul ederek bir çok sendika üyesini 400 TL’den mahrum etti. Bunun yanı sıra söz konusu sendika aidatı ortalama 50 TL’den üç ayda 150 TL kesinti yapılacak olup, memura ödenecek ücret vaat ettikleri 400 TL değil 250 TL olarak gerçekleşecektir. Maaşa yansıyacak tutar ise aylık 83 TL olacaktır. 2022 yılı ocak ayında memura yüzde beş artışı kabul eden yetkili sendikanın makam, mevki, itibardan tasarruf etmedikleri lüks yaşamları ve gelecekteki muhtemel milletvekilliği çıkarları hariç başka da hiç bir kazanımı da yoktur.

YURT – Eğitim Sendikası ve yüzde bir barajının altında kalan 192 Kamu Sendikası, “Kamu Sendikaları Platformu” çatısı altında bir araya gelerek Yürütmeyi Durdurma Davası açtık. Sendika kurmak ve sendikaya üye olmak 4688 sayılı kanunda yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tanıdığı bir hak olup, tüm kamu görevlileri sendika kurma hakkına sahiptir. Bu husus anayasal güvence altında olup, getirdikleri hakkaniyete ve eşitliğe aykırı olan Sendikal Baraj er yada geç mutlaka yargıdan dönecektir.

Bazı sendikaların il teşkilatlarına talimat vererek, Sendika üyelerimizi kendilerine üye olmak için zorladıkları bilgileri gelmekte olup; onaylamadığımız bu etik dışı davranışta bulunan sendikaları ŞİDDETLE KINIYORUM. Yüzde bir iptaline ilişkin Yürütmeyi Durdurma Davası süreci devam etmektedir. Sendika üyelerine sendikamızın alacağı kararları ve mahkeme sürecini lütfen bekleyiniz.

Yorum yaz