MEB Görevde Yükselme sınavı 9 Temmuz’da

Milli Eğitim Bakanlığı personelinin, mesleki kariyerlerinde yükselmeleri için belirli aralıklarla MEB tarafından düzenlenen Görevde Yükselme Sınavı için 3.000 memurluk, 2.000 şeflik, 400 şube müdürlüğü, 57 saymanlık kadrosu için yazılı sınav 9 Temmuz 2023 tarihinde yapılacaktır. Sınav Başarı puanı “60” dır. 

📌 Başvuru Tarihleri : 29 Mayıs-7 Haziran 2023
📌 Sonuçların açıklanması : 4 Ağustos 2023

MEB Görevde Yükselme. Sınavlarına girecek olan eğitim çalışanlarına başarılar dilerim.

ONLİNE DENEME SINAVI İÇİN TIKLAYINIZ

[hurrytimer id=”1909″]

ŞUBE MÜDÜRÜ olmak için Başvuru şartları
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son iki yıl Bakanlıkta görev yapmış olmak,
3) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya okul müdürü görevinde iki yıl; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı, tekniker, şef veya sayman kadrosunda üç yıl; öğretmen kadrosunda dört ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.

ŞEF olmak için Başvuru şartları
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak.
3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.
4) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak.

MEMUR olmak için Başvuru şartları
Başvurunun son günü itibarıyla;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olma

SAYMAN olmak için Başvuru şartları
1) Dört yıllık fakültelerin kamu yönetimi, iktisat, işletme, muhasebe veya maliye bölümlerinden mezun olmak,
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,
3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

Merkez Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “70” ibaresi “60” olarak değiştirilmiştir.

13 OCAK 2018 CUMARTESİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum yaz