MEB 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Milli Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak, güncellemek; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek,

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum yaz