Kamuda Esnek Çalışma Uygulanmıyor

Covid-19 nedeniyle kamu kurumlarında esnek çalışma yönteminin uygulanmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı’nın 14 Nisan 2021 tarih ve 2021/8 sayılı genelgesine rağmen kamu çalışanlarına uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulayabilme hakkı tanınmasına rağmen henüz esnek çalışmaya geçilmediği üyelerimizden Sendikamıza gelen bilgilere göre kamu kurum ve kuruluşlarda genelgenin uygulanmadığı görülmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Temel Kanununun 100. maddesine ilave edilen fıkra uyarınca “Bütün memurların gerçekleştirdikleri hizmetlerin niteliklerine göre çalışma saat ve süreleriyle görev yerlerine bağlı olmadan çalışabilmelerinin imkân dâhilinde olduğu” ifadesiyle esnek çalışmanın Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kamuda uzaktan ve dönüşümlü çalışma imkanı getirildi.

14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetenin“Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” başlıklı 2021/8 sayılı genelgenin çalıştırılma biçimine bakılmaksızın “Gebeliğinin 24’üncü haftasından 32’inci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar, 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonlarda kiler hariç ) Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar”, idari izinli sayılacağından bahsetmektedir.

Vaka sayısı ve bulaş riski yüksek olan illerimizde halen dönüşümlü çalışma ve idari izinlerin  kamu çalışanları arasında da pozitif vaka sayısının yüksek olması nedeniyle 81 ilde kamu kurum ve kuruluşlarda dönüşümlü ve esnek çalışma ile idari izin uygulamasına bir an önce geçilmesi yönelik T.C. Cumhurbaşkanlığına gerekli yazışmalarımızı yaparak takipçisi olduğumuzu kamu çalışanlarının yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

14 Nisan 2021 tarihli 2021/8 sayılı Genelge

Yorum yaz