İLKSAN üyelerinden destek istiyorum.

İLKSAN (İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı)  adayım

Çünkü; “Söz ve karar sadece İLKSAN üyelerinde olmalıdır” İLKSAN mevzuatındaki hükümler değiştirilmeli, söz ve karar sadece İLKSAN üyelerinde olmalıdır. İLKSAN Yönetim Kurulunun 4 üyesinin Milli Eğitim Bakanlığının önerisi ile seçilmesi uygulamasına son verilmelidir. İLKSAN ana statüsünü hazırlama ve değiştirme yetkisi MEB’ten alınarak İLKSAN Temsilciler Kuruluna üyelerine verilmelidir. İLKSAN’ın geleceği İLKSAN üyelerinin özgür iradesiyle belirlenmelidir. İLKSAN’ın geleceğine üyeleri karar vermelidir. Yapılan evlenme, ölüm ve şehit gibi yardımlar yeniden gözden geçirilmelidir. Ciddi bir denetim anlayışı getirilmelidir. Zorunlu üyeliğe son verilmeli ve isteğe bağlı tüm eğitim çalışanları üye olabilmelidir. dedi

İLKSAN’ı tüm üyelerimizin haklarını kuruşuna kadar verilmesi için mücadele edelim. Sonuç olarak, İLKSAN’ın yapısı üyelerinin eline bırakılmalıdır. Haydi hep birlikte 19 Haziran Cumartesi günü  09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak olan seçimde söz üyelerin olsun istiyorsanız, İLKSAN üyelerinin oylarına talibim”

UNUTMA ! SANDIĞIN SANDIĞINIZ GİBİ DEĞİL !

[hurrytimer id=”1909″]

Yorum yaz