‘Bakanlık, sınavsız unvan değişikliğini uygulamıyor’

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2828 sayılı ve 3413 sayılı kanun kapsamında kamu kurumlarında görev yapan personellerin eğitim durumlarına uygun kadrolarda istihdamı ve mesleğinde ilerlemesi için ihraz ettikleri kadrolara atanmalarına ilişkin 7103 Sayılı Kanunun 25. Maddesi gereği Sınavsız Unvan Değişikliği kararını uygulamadığını ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gül, “27 Mart 2018 tarihli ve 30373 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Kanunun 25. Maddesine eklenen geçici 16. Maddesinde, ‘Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar’ denilmektedir.

Kanuna göre; düz lise mezunları memur, meslek lisesi mezunları teknisyen, yüksek okul (önlisans) mezunları tekniker, lisans mezunları alanına göre mühendis, sosyolog, psikolog, öğretmen gibi ilgili kadrolara atanabilmektedir” bilgisini paylaştı.

2018 yılından bugüne kadar, bakanlığın söz konusu kanun emrine göre atamaları yapmayarak, başvuru dilekçelerine ret cevabı veya hiç cevap vermediğini ifade eden Gül, “YURT Eğitim Sendikası olarak, 2828 Sayılı ve 3413 sayılı kanun kapsamında kamu kurumlarında halen görev yapanlardan bir üst kadroya atanma şartlarını taşıyanların, kurumlarında karşılaştığı kurum içi veya kurumlar arası geçişlerin sağlanması, mağduriyetlerin giderilmesi ve çözüme ulaşması için kanun ve yönetmelik hakkında araştırma, inceleme yaparak uygulama birliği sağlamak adına gerekli adımları bugüne kadar attık ve atmaya da devam edeceğiz” dedi.

 

Tufan GÜL
YURT – Eğitim Sen
Genel Başkan Yardımcısı
(Basın İletişim AR-GE Başkanı)

Haber Linki : AkdenizManset

Yorum yaz